30 %

İslam’da Kadın Seti (4 Kitap)

113.00  79.10 

Kategoriler: ,

Açıklama

1.  Hz. Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

 

Bu eser şu özellikleri ile dikkatleri çekmektedir. Hz. Âişe’nin tenkidlerini içeren bu kitap, zikrettiği birçok misal ile Hz. Âişe’nin hadis ve Sünnetleri anlama-yorumlama yöntemine ışık tutmaktadır.

Ayrıca Hz. Âişe validemizin Kur’an’a, Sünnet’e ve akla dayalı yöntem ve yaklaşımı, Resul-i Ekrem’in hadis ve Sünnetlerinin doğru anlaşılmasına, tutarlı yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.

2. Hatun

 

Kadının yaratılışı, aile nizamı, nikâh, talak, çok evlilik, kadının şahitliği, kadının mirastan alacağı pay gibi pek çok konuda, Kur’an merkezli, yepyeni pencereler araladığı gibi iki önemli konuda, tartışmalara yol açacak, oldukça iddialı düşünceler de dile getirmektedir: Birisi İslam’da kadın hakları diğeri ise hicap felsefesidir.

3.  Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti

 

Bu kitap, İslam’ı tatbik etmenin önündeki engellerin bir kısmını göstermekte ve kültürel mirasımızı tenkit zaruretinin kaçınılmazlığını ele almaktadır.

4.  Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri

 

Bu kitap, Kur’an’ın insana dair temel ilkeleriyle ve Hz. Peygamber’in genel anlayışı ile çelişen bu hadis rivayetleri üzerinde bir tespit ve yorum çalışmasıdır.

Ek bilgi

Eser Adı

İslam’da Kadın Seti (4 Kitap)

Yazar Adı

KOLLEKTİF

Cilt Türü

Ciltli

ISBN

978-605-9621-83-0

Hoşunuza gidebilir…