Açıklama

“Büyük, Arab dili âlimi”
Fuad Sezgin
“İslam Tedkiklerinin büyük mütehassısı…”
Fuad Köprülü
“Muhammedaniche Studien kitabı yazıldığı zamandan günümüze kadar, şarkiyyat sâhasında, araştırıcılara yol gösteren ‘Mukaddes İncil’ gibi telakki edilmiştir.”
Muhammed Mustafâ el-A’zamî
“[Avrupalı] en büyük muhaddislerden olan muhterem Goldziher…”
Zâkir Kâdirî Ugan
“İslâmiyet hakkındaki asrî tenkîdin asıl babası odur…”
Leone Caetani
“Batılı oryantalistlerin gözünde (Goldziher) İslamî tedkiklerin tartışılmaz üstadıdır.”
Louis Massignon
“Goldziher hadîsin gelişimi üzerine ilk tarihî değerlendirmede bulunmuştur ki, esasta değerini korumakta ve günümüzde dahî hayranlık uyandırmaktadır.”
Gregor Schoeler
Goldziher’e göre şarkiyatçının ana hedefi, insanlığın fikrî gelişimine şarkın yaptığı katkıyı, şarkın kendi kaynaklarından tesbit etmektir. Bunun için de çoğu müsteşrıktan farklı olarak üzerinde yazdığı konularda müslüman kaynaklarını hareket noktası olarak ele almıştır.
Bugün elimizde bulunan İslamî kültür kaynaklarını bizzat değerlendirmeden, ilim dünyasında söz sahibi olmanın imkânı yoktur. Âlemlere rahmet bir Peygamber’e liyakatte başka ölçü olmadığına göre, bu şuura sahib ilmiyye sınıfımızın, milleti gayr-i müslim âlimlere muhtaç bırakmayacak bir seviyeye er geç ulaştıracağına olan inancımız tamdır.9786056928659,Ignaz Goldziher

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

560

Boyut

13,5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Creamy 60 Gr.

Cilt Tipi

CİLTLİ

Çeviren

Cihad Tunç, Mehmed Said Hatiboğlu

Yayınevi