Mehmed Said Hatiboğlu

Mehmed Said Hatiboğlu

Burdur’da doğdu (25.09.1933). Bölgesinin “Hatib Hoca” lakabıyla maruf âlimi olan babasının 1945’te vefatı üzerine, onun kütübhanesine sahib çıkmak gayesiyle okul değiştirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu (1954-1958). Tayyib Okiç’in (1902-1977) asistanlığına tayin edildi (1959). İslâmî Tenkîd Zihniyeti ve Hadîs Tenkidinin Doğuşu isimli teziyle Doktor (1962); Hz. Peygamber’in Vefatından Emevîlerin Sonuna Kadar Siyâsî-İctimâî Hâdiselerle Hadîs Münâsebetleri isimli teziyle Doçent (1967); Hilafetin Kureyşliliği isimli teziyle Profesör oldu (1978). 1986-1998 yılları arasında İslâmî Araştırmalar dergisinin Editörlüğünü yürüttü. Aynı fakülteden emekli oldu (2000). Çalışmalarına devam eden Hatiboğlu, hâlen, islâmiyât Üç Aylık Araştırma Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir.

Yazarın Kitapları: Mehmed Said Hatiboğlu